Thoes

Noamen nuimen
(Oet de rieg Grunneger in de Raandstad)

t Dagblad van het Noorden meldde nog nait zo laank leden dat de streektoalen in hoog tempo aan t verdwienen binnen. Spiedelk aigenliek dat n streekkraante zukswat dut in t Nederlands, terwiel dat n mooie gelegenhaid is om n goud veurbeeld te geven en initiatief te nemen om wat aan dit perbleem te doun. t Liekt derop dat t DvhN zulf t probleem mit òfgeft. Dat geldt ook veur t aandere streekgebonden medium RTV Noord. De programmoa’s binnen stuk hin in t Nederlands. Ook dat komt wat roar over veur n regionoale zender.
Butendien: Vraislaand het zien aigen zender Omrop Fryslân en Drint het RTV Drenthe. RTV Grunnen dekt bie mie de loaden beter veur de riekwiedte van de zender.
Gelokkeg binnen der Grunnegers dij zok wèl echt drok moaken om de streektoal en initiatieven nemen om t Grunnegs in stand te holden. Benoastenbie de inspannen van bieveurbeeld mensken van t CGTC, binnen der n poar politici in Stad dij der veur plaaiten om de parkeerborden bie de körtparkeerstroken gain ‘Kiss & Ride’ of ‘Zoen & Vroem’ te nuimen, moar ‘Smok & Vot’.
En nou wie t toch over noamen hebben, ik kin as supporter van FC Grunnen weer gewoon noar de Euroborg in ploats van noar t Hitachi Capital Mobility Stadion. FC Grunnen is op zuik noar n nije partner veur de noam van t stadion. t Zel mie benijen of der n sponsor te vinden is dij d'uutdoagen aangaait om n noam te bedenken dij meer bie de club paast. Zo’n sponsor mag van mie ook de noam bedenken veur n fietsbaarge in de pervinzie. Want joa, der binnen politici dij zok der haard veur moaken om n fietsbaarge in Grunnen aan te leggen op ain van de veurmoalege störtploatsen. Der waren aal ideeën veur n skipiste mit kunstsnij op de veurmoalege störtploatse in Usquert. En op zo’n baarge binnen vanzulf nog veul meer meugelkheden veur sport en toerisme.
Ik heb t nog aaltied over noamen. Zo het de pervinzie Grunnen de noam van n nuver plattelaand met nuvere landschoppen, schiere noatuurgebieden en, behaalven Stad, gain grote steden. Der is veul rust en ruumte.
Dat is hier in de Raandstad wel aans. Veul snelwegen en huzenbaauw. t Is naargens meer eerliek stil. En in de noatuurgebieden is t hailtied dròk. In de polders tussen Rötterdam en Gouda komt n kompleet nij dörp mit 8000 huzen. Men onnaaiert zölfs om de gruine stroom moar uut Denemarken te hoalen, omreden dat der gain ruumte over blift veur windmeulens. Kinst derop wachten dat besloten wordt om dij meulens moar in Grunnen hin te zetten, want dat is ten lesten de energie-pervinzie van ons laand.
Bestuurders van de norelke pervinzies hebben n plan opstuurd noar n Hoag om meer dan n kwart van de miljoun extra huzen dij Nederland neudeg denkt te hebben, te baauwen in Noord-Nederland. Doarmit wordt de verstedelken beter verspraaid over t laand en de Raandstad ontlast.
Mit d'aanleg van de nije spoorliene van Grunnen noar Amsterdam, de Lely-lijn, zal n traainrit roem n uur duren. Dat is om en bie n uur sneller dan nou. De norelke pervinzies kommen veul dichterbie de Raandstad te liggen, wat aantrekkelker wordt veur bedrieven en inwoners. Huzen binnen der nog betoalboar en de grondpries veur bedrieven is leeg. Mensken uut t Westen kinnen hier veur minder geld roemer en laandelker wonen, terwiel dat heur waark toamelk dicht bie blift. Moar zol t nait zo wezen dat de grootschoalege huzenbaauw en de infrastructuur dij doarbie heurt ten koste goan van weerdevolle landschoppen en n grote drok leggen op de bestoande noatuurgebieden? Dit mout wel wiedgoande gevolgen hebben veur t levensgenut in Noord-Nederland. En dat moakt ook de pervinzie Grunnen weer minder aantrekkelk veur uutvanhuzers dij rust en ruumte zuiken.
Wat ook wel vaststaait, is dat mensken uut de Raandstad zok nait zo drok moaken zellen om de streektoal in stand te holden. En zo draaigt de Grunneger streektoal nog sneller te verdwienen. Dat mouten we as Grunnegers vanzulf veur wezen. Ik dou aalvaast n poar veurzetten:
Tegen n fontein, zo as de nije bie t Forum, zeggen we vanòf nou 'woaterstroes'. t Belaaidsplan 2020-2025 van FC Grunnen nuimen we 'Soam noar t Groot Maark'.
De zummercampagne van Marketing Grunnen nuimen we 'Gelokkeg bist in Grunnen' en de nije routes dij doarveur oetfigelaaierd binnen nuimen we 'ommelandse raaizen' in ploats van 'roadtrips'.

Joe heuren nog van mie.

Wim Blaauw