Thoes
Taiken ien op t Groabelbouk van Nane van der Molen

Nane van der Molen het meer as honderd foabels van Aesopus ien t Grunnegers vertoald. Doarbie het hai aan veul der van ook nog n Grunneger draai mitgeven. Gebeurtenissen ien foabels speulen din ien Grunneger dörpen en bienoamen van ienwoners van dij dörpen binnen der ook nog ien verwaarkt. Elkenain kent heur wel, dij foabels. Denk mor aan dij van de vos en de kraai mit stukje kees en van de haardloopwedstried tussen hoas en schildpad. Der zit aaltied n wieze les ien verhoaltjes verwaarkt. De foabels dij ien Kreuze stoan hebben, binnen vannijs bewaarkt.
Zien Grunneger foabels nuimt Nane Groabels en dij kommen ien novembermoand oet ien n bundel. Bie haalfschaid van foabeltjes binnen taikentjes moakt deur Dick van Veen.

Vanòf kin op t bouk ientaikend worden. Stuur doarveur n e-mail aan Nane op nanedbvandermolen@ziggo.nl.
Tot 15 november 2020 is t verkriegboar veur € 9,50 excl. verzendkosten. Noa 15 november 2020 kost bundel €12 excl. verzendkosten. Wil je t bouk toustuurd hebben, binnen de kosten €3,50 ekstroa.

taiken: Dick van Veen

Hanska oet Leerms

Boer aan Schaansweg ien Leerms haar n doevemat mit schiere witte doeven. Om boerderij heer ien hoge bomen swaarmde t voak van hanskas dij ook op vreten van doeven oasden mor dikke dovver joug heur aaltied votdoadelk vot van stee doar hai abt en voogd was.
Ain van Krombekken* dij ook zaag dat doeven ien doevemat goud vouerd werden, vaarfde homzulf dou wit om op doeven te lieken; ging midden maank witte vogels zitten en vrat hom zat. Dovver dochde dat widde hanska ain van zien doefkes was en zo laang dij mor gain geluud moaken dee, lait dovver hom tou bie vouer. Mor ais vergat witvaarfde vogelbaist dat hai veur doef deur goan mos en begon te krazzen. Dovver en doeven haren dou votdoadelk deur dat witvaarfde vreterd gain doef was en jougen hom aal pikkend vot.
Omreden hai kon gain vreten meer vienden, vloog hanska mor weerom noar hanskas ien popelieren. Mor dij zagen deur zien widde kleur nait dat hai n hanska was en jougen hom ook aal pikkend vot.
Hanska, dij dus èn t ain èn t aander wol, kreeg gain van baaident.
‘As ie te veul dingen willen, beriek ie net niks’, zee boer Koukvreter en ree noar kroug op bult van Leerms tou doar hai n klokje nam.

Ie mouten nait ales willen.

*Krombekken = ain van scheldnoamen veur ain oet Leerms; Koukvreters en Krombekken binnen aandern.


Steun goie doulen mit de Grunneger Mielowiets


Harm Post, veurmoaleg direkteur van Groningen Seaports, vertelde 30 joar leden aan zien dochters Nienke en Jolien vekaansieverhoalen over Mielowiets, 'het kipje met de mensenvoeten’ . In de tìnt op de camping, veur t sloapen goan heurden zai van Mielowiets zien mainst woanzinnege oaventuren. Hou eng dij ook wazzen, ze luipen altied goed òf. Want de wichter mozzen vanzulf wel lekker in sloap valen. De verhoalen sluigen zó aan, dat Harm binnen de körtste keren hangend over de ledikanten van heur vrundjes en op bedranden van de kinder van femilie en vrunden de belevenizzen van Mielowiets zat te vertellen.
In 2009 binnen vieftien van dizze verhalen, veur kinder van vaaier tot tien joar, in n biezunder kinderbouk verschenen. Vieftien spannende verhalen, prachteg illustreerd deur Marieke Blankert.

Tien joar loater kreeg Harm telefoon van Grunneger toalman Fré Schreiber, mit ain simpele vroag: 'Mag ik Mielowiets ien t Grunnegs vertoalen?' Zodounde verschienen Mielowiets zien oaventuren onverwacht in n vaaierde drok. In t Grunnegs hait t bouk Mielowiets, lutje hin mit mensenvouten.
Op 2 september wer t bouk officieel oetlangd en gingen d'eerste eksemploaren noar Nienke en Jolien en noar Fré Schreiber. Vanòf nou is t bouk veur elkenain verkriegboar. Goa veur meer info en t bestellen van Mielowiets, lutje hin mit mensenvouten noar https://www.mielowiets.nl/

Mit d'aankoop van t bouk steun je ook nog twij goie doulen: d'opbrengst gaait noar bezuiken van 750 mindervaliden aan Delfsail 2021 en Stichting Lutje Geluk, dij dagoepkes regelt veur gezinnen dij dat zulf nait betoalen kinnen. Dit prejekt is n soamenwaarken van rotaryclubs Groningen Noord en Uithuizen-Het Hogeland


Prezentoatsie 'Schoem of De voarende Zoltkamper'


Aankom 11 september wordt de Grunneger novelle Schoem of De voarende Zoltkamper prezenteerd bie De Batterij in Zoltkamp. Ingeborg Nienhuis schreef t bouk en Stichting t Grunneger Bouk geft t oet.
Schoem gaait over n hechte vrundenploug jonges. Deurdeweeks voaren ze mit genoatenkotters op zee en ien t weekend zuiken de moaten t oaventuur ien en boeten kroug. Hades en zien kammeroaden binnen hemelbestörmers en lopen over van bravoure; ze hebben flink wat ien maauwen en binnen veur duvel nait baang. Wenneer de koers van Hades zien leven plotseling veraandert, mout hai ale zaailen biezetten om homzulf te herpakken. Want wat wil hai aigenlieks mit zien leven? En din is der ook nog n wichtje dij mor aal deur zien kop spoukt … Nienhuis hufde d'ienspiroatsie veur heur bouk nait van wied vot te hoalen. Zulf gruide ze op ien t schippersdörp en nog aal is ze verknocht aan Zoltkamp. Ien heur waark as bovenbaauwdocent ien t veurtgezet onderwies komt ze veul ien aanroaken mit adolescenten. Dij vertonen ien heur optiek regelmoateg fascinerend, en sumtieds zulfs onnoavolgboar gedrag. De grote gemainschoppelke dailer: sikkom altied komt t haildaal goud mit dij tieners.
Ien t kommende haalfjoar moakt Nienhuis aigenlieks n dubbeldebuut. Eerder verscheen weliswoar aander waark, mor dit is t eerste prozawaark dat ze ien t Grunnegs oetbrengt.
Aankommende winter komt doar n Nederlandse roman bie dij oetgeven wordt deur Uitgeverij Ambilicious in Breda. Ook dij literaire roman speult ien Grunnen.
Ondanks ale vertroagen vanwege de lockdown worden de drij Grunneger bouken dij Stichting t Grunneger Bouk ien Scheemde veur dit joar ien de planning haar, eerlieks publiceerd.


Soamen op t strand is de nijste single van Kriegel


Op zotterdag 27 juni is de nijste single Soamen op t strand van Kriegel verschenen. Zo as de traauwe volgers op Facebook of Instagram zain hebben kind, binnen ze dizze keer nait allinneg de studio indoken. Zangeres Marieke Homan zingt soam mit Rients over de levenslaange laifde. Metaforisch beschreven as bezuikjes aan t strand; In t prille begun, doarna mit joen kinder speulend in t zaand en weer loater as bejoard stel rusteg wandelnd bie ondergoande zun. Echte laifde! Saxofonist Joni Fens en trompettist Marten Miedema hebben t nummer verriekt mit n prachteg bloasarrangement.

'Rooie wien smoakt beter mit zien baaiden
Meziek dij speult is mooier mit mien laif
De oavend is waarmer ast doe bie mie bist
Steerns glìnner ast doe noast mie zitst'


Kriegel is de Grunnegstoalege indierockband dij vörmd wordt deur Hans Nooitgedagt, Erwin Blokzijl, Rients Faber en Jorgen Middel. De meziek kenmaarkt zok deur blues-invlouden, loate sixties gitaarsound, de karakteristieke stem van Rients, meerstemmege refraainen en experimentele oetstapkes deur de ritmesectie. De band moakt de meziek haldaal in aigen beheer in heur hoesstudio in Ten Boer, woardeur der voldounde roemte is veur hakkemak en nikkenak aan pebaaiersels. Ook t produceren wordt zulf doan. In 2019 het Kriegel de singles Bie Die en Engelien oetbrocht. In 2020 verscheen de single De Kop Gek.

Webstee Kriegel: kriegel-band.nl
Kriegel op Facebook: facebook
Kriegel op Instagram: instagram
Kriegel is ook op Spotify en Youtube te vinden


Nije wereld, nije laand is de nijste single van Tineke Rouw-Oosterhuis


Lesten 12 maai het Tineke Rouw-Oosterhuis heur nijste single Nije wereld nije laand oetbrocht. t Is heur troostlaidje in dizze corona-tied. Tineke vindt heur holvast in de kleuren van de Grunneger vlaag: rood, wit, blaauw en gruin. Bekiek de videoclip van Nije wereld, nije laand op YouTube: videoclip

Tekst en meziek: Tineke Rouw-Oosterhuis
Instrumenten en mix: Gerjan Kelder, Clay Records
Clip en camera: Nadeschda Broere
Drone-opnoames: Bo Rouw

Webstee Tineke Rouw-Oosterhuis: tinekerouw.nl
Tineke Rouw-Oosterhuis op Facebook: facebook
Tineke Rouw-Oosterhuis op YouTube: youtube
Tineke Rouw-Oosterhuis op Spotify: spotify


Taiken in op de roman 't Verroad' van Jan de Jong


Joar 2001. Zesenviefteg joar noa oorlog. Verleden van ain man het leven van zien femilie en nog meer mìnsen ien greep. Vroagen, vroagen en nog ais vroagen. Wat is woarhaid? Het recht zien beloop wel had? n Bult vroagen binnen nait beantwoord.
Bé Gremius, dik zeuventeg. Geweer nog aalweg veur t griepen. Zien twij zeuns en heur femilie, Martje zien hulp en nog twij man oet kontraain. Aal doag n worsteling. Verlamd ien heur doagelkse doun en loaten. Zel dit dramoa ooit stoppen? Hou lopt dit òf?

Joar 2020. 75 Joar noa Bevrijding. Herdenken. Herinnerns en stilstoan bie weerom kieken. Schriever zag as leutje jonkje ook n aandere kaant. n Jonkje, dij naarns bie heurde. Dij naarns aan mitdoun mog. Doar hai nait mit speulen mog. Op vroag: ‘Woarom nait?’ Kreeg e as antwoord: ‘Doarom nait. Omdat wie dat zeggen.’ Hai zaag t verdrait en t zeer van dat jonkje. Heurde, over fout weden van n pabbe of mamme. Of ain ien femilie. Zo’n leutje jonkje, straft. ‘Woarveur?’ ‘Dat was no ainmoal zo. Aigen schuld!’

Bovenstoande is de flaptekst van t Verroad, n nije roman van Jan de Jong. Jan wil dit bouk om en bie begun september verschienen loaten. Om dat meugelk te moaken, kin vanòf nou op t bouk veurintaikend worden. Bie voldounde belangstèllen wordt t bouk drukt.

Verkooppries bie veurintaiken tot 31 juli: € 10,-
Verkooppries noa 31 juli: € 12,50
Verkooppries is excl. verzendkosten, betoalen kin noa ontvangst.
Te bestellen bie uitgeverij@zolderman.nl. o.v.v. joen noam, postadres en gewenst aantal exemploaren van t Verroad.


Wat Aans! & Wia Buze lanceren videoclip Grunnegs Hoop


Vleden week is din endelk de laankverwachte videoclip Grunnegs Hoop van Wat Aans! & Wia Buze oetkommen.
t Is de nije en ook de leste single van t gelieknoamege album van Wat Aans!
De clip is de grootste produksie ooit van Wat Aans! en is bedocht en moakt door filmmoaker Paul Bezuijen van t Hoogezaand. Aal wat ons prachtege pervinzie bezigholdt, wat t mooi moakt en wat t lelk moakt komt noar veuren: t Grunneger wezen, t dialekt, de Grunneger omgeven. Hol t in stand en blief veuraal groots op dizze prachtege pervinzie. Hol hoop, Grunnegs Hoop.
Dizze soamenwaarken is tot stand kommen deur RTV Noord-verslaggever Niiwino Geertsema. Dou hai in de kroug zat, haar hai t idee dat Wat Aans! & Wia Buze n prima kombinoatsie wezen zol. Dou hai de dag doarop wakker wer, von hai t idee nog aal goud en het baaide pertijen vroagd of ze t zitten zagen. Zowel Wia as Wat Aans! wazzen enthousiast en Grunnegs Hoop is t oetendelke rezeltoat.


Bekiek de clip van Grunnegs Hoop op Youtube.
Beluuster Grunnegs Hoop op spotify.
t Album Grunnegs Hoop verscheen in 2019. Van dit album verschenen eerder de singles Roelfina, Ik Ben Een G en WOAROMDATTEN!?

Wat Aans! bestaait oet Rik Baptist en Teun Heuvel. t Duo won 2017 mit Trilploat de Bosklopper Bokoal en (gedaild mit Erwin de Vries) de Bé Wever Beker. Doarmit waren ze de grode winnoars van t Bosklopper Gala. In 2018 wonnen ze vernijs de Bé Wever Beker, veur t nummer Sjomp. In 2019 won Wat Aans! de Grunny, de joarliekse pries van RTV Noord veur Grunnegers dij zoch verdainstelk moakt hebben veur de Grunneger meziek.

Webstee Wat Aans!: wataans.


Taiken in op n nij bouk van Bé Kuipers over de zummer van 1959


Schriever Bé Kuipers oet Sauwerd wil eerdoags n nij bouk oetgeven. Van t veujoar het Kuipers t waark òfrond aan zien nijste bouk: De zummer van ’59, n oogstverhoal oet noadoagen van herenboeren op t Hogelaand. t Zel oetgeven worden bie oetgeverij NoordProof in Beem en zo as t nou liekt is prezentoatsie begun oktober.
Kuipers zien eerdere Grunneger bouken Òfzain en ienlevern (1999) en Gekmanswaark (2017) binnen oetgeven deur Stichten t Grunneger Bouk in Scheemde. Schaande genog kin dizze stichten t manuscript van De zummer van ’59 … nait eerder as ien 2020 oetgeven. Omreden dat t verhoal zok persies 60 joar leden òfspeult, wil Kuipers geern dat t bouk juust dit joar oetkomt en wil hai nou zien bouk oetbrengen bie n zulfstandege oetgever. Boetendes, dit joar was t ook n haile dreuge en waarme zummer, dat paast ja net.
Om oetgoave van t bouk meugelk te moaken is n veurintaikenaksie van start goan. Belangstellenden kinnen veur € 12,50 n exemploar van De zummer van ’59 … reserveren. Bie 150 intaikens kin oetgeverij NoordProof d'oetgoave deurgoan loaten. Doarnoa komt t bouk ook in de boukhandel te liggen veur de pries van € 15,00.
De zummer van ’59, n oogstverhoal oet noadoagen van herenboeren op t Hogelaand is rechtstreeks te bestellen bie oetgeverij Noordproof. Betoalen huift pas bie òflevern. Goa veur meer info en t bestellen noar de webstee van Noordproof.


#TeamSjomp prezenteert vanDelden

Vanòf nou is de debuutsingle oet van d'eerste artiest bie #TeamSjomp: vanDelden, n doodnormoale sjomp oet Sapmeer en dat loat e zain en heuren in Lekker Miezulf.

#TeamSjomp is t ploatenlabel van t duo Wat Aans! Hiermit richt Wat Aans! zoch nait meer bloots op zochzulf. Mit #TeamSjomp willen ze meer diversiteit geven aan de Grunneger meziek. vanDelden is d'eerste artiest dij taikend het bie #TeamSjomp en zien debuutsingle via t label oetbrengt. Zo as gewoon bie Wat Aans! bevat Lekker Miezulf veul humor, n vroleke melodie en vanzulf n schiere videoclip.

Bekiek en beluuster Lekker Miezulf op YouTube: Youto.be
Lekker Miezulf is nou te streamen, te kopen en te downloaden via verschaaiden digitoale kenoalen.